--> Skip to main content

Kumpulan Murottal Al-Qur'an 30 Juz Syaikh Su'ud Asy-Syuraim


Kumpulan Murottal Al-Qur'an 30 Juz Syaikh Su'ud Asy-Syuraim - Di Indonesia, ada dua imam masjidil haram yang sangat terkenal bacaan murottalnya, terbukti dengan seringnya bacaan murottal keduanya diperdengarkan di berbagai masjid dan atau diperjualbelikan DVD-nya di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah Syaikh Abdurrahman as-Sudais, dan yang kedua adalah Syaikh Su’ud Asy-Syuraim.

saoud-shuraimSyaikh Su’ud Asy-Syuraim adalah salah satu Imam di Masjidil Haram, Makkah. Beliau lahir January 19, 1964 di Riyadh, Saudi Arabia. Ciri khas dari bacaan beliau adalah suara yang agak serak dan juga bacaannya agak cepat jika dibandingkan dengan banyak qari’ lainnya. Bagi kami, bacaan beliau enak didengar dan mudah dihafalkan, serta tidak terlalu lama jika dipakai untuk mengimami shalat. Beliau menjadi imam shalat tarawih di Makkah sejak tahun 1991, menghafal Qur’an sejak kelas 2 SMA, dan mengdapatkan gelar doktoral (Ph. D.) dari Universitas Ummul Qura Makkahdan merupakan seorang professor pada bidang fiqih.


Download Murottal al-Qur'an 30 Juz Suara Syaikh Su'ud Asy-Syuraim

Untuk mendownload kumpulan murottal al-Qur’an rekaman suara Syaikh Su’ud Asy-Syuraim (MP3 30 Juz), silakan ikuti link-link berikut:


001-Al-Fatihah.mp3


002-Al-Baqarah.mp3


003-Ali-Imran.mp3


004-An-Nisa.mp3


005-Al-Maidah.mp3


006-Al-Anam.mp3


007-Al-Araf.mp3


008-Al-Anfal.mp3


009-At-Taubah.mp3


010-Yunus.mp3


011-Hud.mp3


012-Yusuf.mp3


013-Ar-Rad.mp3


014-Ibrahim.mp3


015-Al-Hijr.mp3


016-An-Nahl.mp3


017-Al-Isra.mp3


018-Al-Kahf.mp3


019-Maryam.mp3


020-Thaha.mp3


021-Al-Anbiya.mp3


022-Al-Hajj.mp3


023-Al-Muminuun.mp3


024-An-Nuur.mp3


025-Al-Furqaan.mp3


026-Asy-Syuaraa.mp3


027-An-Naml.mp3


028-Al-Qashash.mp3


029-Al-Ankabuut.mp3


030-Ar-Ruum.mp3


031-Luqman.mp3


032-As-Sajdah.mp3


033-Al-Ahzab.mp3


034-Saba.mp3


035-Faathir.mp3


036-Yaasiin.mp3


037-Ash-Shaaffaat.mp3


038-Shaad.mp3


039-Az-Zumar.mp3


040-Al-Mumin.mp3


041-Fushshilat.mp3


042-Asy-Syuura.mp3


043-Az-Zukhruf.mp3


044-Ad-Dukhaan.mp3


045-Al-Jaatsiyah.mp3


046-Al-Ahqaaf.mp3


047-Muhammad.mp3


048-Al-Fath.mp3


049-Al-Hujuraat.mp3


050-Qaaf.mp3


051-Adz-Dzaariyaat.mp3


052-Ath-Thuur.mp3


053-An-Najm.mp3


054-Al-Qamar.mp3


055-Ar-Rahmaan.mp3


056-Al-Waaqiah.mp3


057-Al-Hadiid.mp3


058-Al-Mujaadilah.mp3


059-Al-Hasyr.mp3


060-Al-Mumtahanah.mp3


061-Ash-Shaff.mp3


062-Al-Jumuah.mp3


063-Al-Munaafiquun.mp3


064-At-Taghaabun.mp3


065-Ath-Thalaaq.mp3


066-At-Tahrim.mp3


067-Al-Mulk.mp3


068-Al-Qalam.mp3


069-Al-Haaqqah.mp3


070-Al-Maaarij.mp3


071-Nuh.mp3


072-Al-Jin.mp3


073-Al-Muzzammil.mp3


074-Al-Muddatstsir.mp3


075-Al-Qiyaamah.mp3


076-Al-Insaan.mp3


077-Al-Mursalaat.mp3


078-An-Naba.mp3


079-An-Naaziaat.mp3


080-Abasa.mp3


081-At-Takwiir.mp3


082-Al-Infithaar.mp3


083-Al-Muthaffifin.mp3


084-Al-Insyiqaaq.mp3


085-Al-Buruuj.mp3


086-Ath-Thaariq.mp3


087-Al-Alaa.mp3


088-Al-Ghaasyiyah.mp3


089-Al-Fajr.mp3


090-Al-Balad.mp3


091-Asy-Syams.mp3


092-Al-Lail.mp3


093-Adh-Dhuhaa.mp3


094-Alam-Nasyrah.mp3


095-At-Tiin.mp3


096-Al-Alaq.mp3


097-Al-Qadr.mp3


098-Al-Bayyinah.mp3


099-Al-Zalzalah.mp3


100-Al-Aadiyaat.mp3


101-Al-Qaariah.mp3


102-At-Takatsur.mp3


103-Al-Ashr.mp3


104-Al-Humazah.mp3


105-Al-Fil.mp3


106-Al-Quraisy.mp3


107-Al-Mauun.mp3


108-Al-Kautsar.mp3


109-Al-Kaafirun.mp3


110-An-Nasr.mp3


111-Al-Lahab.mp3


112-Al-Ikhlas.mp3


113-Al-Falaq.mp3


114-An-Naas.mp3
598.73 KB


79.69 MB


43.2 MB


47.88 MB


36.32 MB


39.5 MB


44.17 MB


16.6 MB


32.82 MB


22.38 MB


24.51 MB


23.08 MB


11.58 MB


11.73 MB


8.72 MB


23.43 MB


19.62 MB


19.63 MB


11.77 MB


15.62 MB


15.13 MB


15.19 MB


13.69 MB


16.96 MB


11.73 MB


17.35 MB


14.73 MB


18.19 MB


12.59 MB


10.08 MB


6.55 MB


4.56 MB


16.71 MB


10.82 MB


9.84 MB


9.43 MB


11.69 MB


9.72 MB


14.94 MB


15.07 MB


10.81 MB


10.47 MB


11.44 MB


5.29 MB


6.29 MB


7.88 MB


6.96 MB


7.96 MB


5.02 MB


4.87 MB


4.64 MB


3.98 MB


4.42 MB


4.5 MB


5.73 MB


6.06 MB


7.36 MB


6.45 MB


5.49 MB


4.29 MB


2.7 MB


2.27 MB


2.6 MB


3.14 MB


3.74 MB


3.45 MB


4.18 MB


4.13 MB


4.09 MB


3.07 MB


2.96 MB


3.49 MB


2.62 MB


3.4 MB


2.12 MB


3.37 MB


2.7 MB


2.71 MB


2.48 MB


2.02 MB


1.61 MB


1.07 MB


2.32 MB


1.41 MB


1.39 MB


866.38 KB


976.58 KB


1.15 MB


1.89 MB


1005.97 KB


790.06 KB


952.5 KB


585.56 KB


353.32 KB


509.23 KB


884.75 KB


366.79 KB


1.11 MB


562.3 KB


645.16 KB


550.87 KB


460.67 KB


251.68 KB


507.61 KB


378.62 KB


312.09 KB


418.63 KB


194.14 KB


375.36 KB


304.75 KB


346.38 KB


201.89 KB


299.03 KB


378.62 KB

Sumber: https://islamdownload.net/124393-murottal-suud-asy-syuraim.html
PERHATIAN! Jika saat download terdapat link error, terutama pada link yang mengarah ke islamiques maka bisa diubah linknya menjadi http bukan https, untuk masalah lain atau pertanyaan bisa berkomentar pada kolom dibawah ini.
Buka Komentar