--> Skip to main content

Kumpulan Murottal Al-Qur'an 30 Juz Syaikh Abdullah Awad Al-Juhani


Kumpulan Murottal Al-Qur'an 30 Juz Syaikh Abdullah Awad Al-Juhani - Abdul Awad Al-Juhani merupakan salah satu dari Imam Masjidil Haram Makkah. Beliau lulusan doktoral dari Universitas Ummul Qura di Makkah. Beliau mulai memimpin shalat tarawih di Makkah sejak 2008. Beliau dikenal dengan suaranya yang sangat merduh dan membawa perasaan pendengarannya menjadi syahdu.

Dari situlah, akhirnya suara qira'ahnya direkam dan sudah tersebar diberbagai belahan dunia. Untuk bisa mendapatkan murrotal dari suara beliau, anda bisa mendengarkan murottal dibawah ini atau mendownloadnya.


Download Murottal al-Qur'an 30 Juz Suara Syaikh Abullah Awad Al-Juhani


001-Al-Fatihah.mp3

002-Al-Baqarah.mp3

003-Ali-Imran.mp3

004-An-Nisa.mp3

005-Al-Maidah.mp3

006-Al-Anam.mp3

007-Al-Araf.mp3

008-Al-Anfal.mp3

009-At-Taubah.mp3

010-Yunus.mp3

011-Hud.mp3

012-Yusuf.mp3

013-Ar-Rad.mp3

014-Ibrahim.mp3

015-Al-Hijr.mp3

016-An-Nahl.mp3

017-Al-Isra.mp3

018-Al-Kahf.mp3

019-Maryam.mp3

020-Thaha.mp3

021-Al-Anbiya.mp3

022-Al-Hajj.mp3

023-Al-Muminuun.mp3

024-An-Nuur.mp3

025-Al-Furqaan.mp3

026-Asy-Syuaraa.mp3

027-An-Naml.mp3

028-Al-Qashash.mp3

029-Al-Ankabuut.mp3

030-Ar-Ruum.mp3

031-Luqman.mp3

032-As-Sajdah.mp3

033-Al-Ahzab.mp3

034-Saba.mp3

035-Faathir.mp3

036-Yaasiin.mp3

037-Ash-Shaaffaat.mp3

038-Shaad.mp3

039-Az-Zumar.mp3

040-Al-Mumin.mp3

041-Fushshilat.mp3

042-Asy-Syuura.mp3

043-Az-Zukhruf.mp3

044-Ad-Dukhaan.mp3

045-Al-Jaatsiyah.mp3

046-Al-Ahqaaf.mp3

047-Muhammad.mp3

048-Al-Fath.mp3

049-Al-Hujuraat.mp3

050-Qaaf.mp3

051-Adz-Dzaariyaat.mp3

052-Ath-Thuur.mp3

053-An-Najm.mp3

054-Al-Qamar.mp3

055-Ar-Rahmaan.mp3

056-Al-Waaqiah.mp3

057-Al-Hadiid.mp3

058-Al-Mujaadilah.mp3

059-Al-Hasyr.mp3

060-Al-Mumtahanah.mp3

061-Ash-Shaff.mp3

062-Al-Jumuah.mp3

063-Al-Munaafiquun.mp3

064-At-Taghaabun.mp3

065-Ath-Thalaaq.mp3

066-At-Tahrim.mp3

067-Al-Mulk.mp3

068-Al-Qalam.mp3

069-Al-Haaqqah.mp3

070-Al-Maaarij.mp3

071-Nuh.mp3

072-Al-Jin.mp3

073-Al-Muzzammil.mp3

074-Al-Muddatstsir.mp3

075-Al-Qiyaamah.mp3

076-Al-Insaan.mp3

077-Al-Mursalaat.mp3

078-An-Naba.mp3

079-An-Naaziaat.mp3

080-Abasa.mp3

081-At-Takwiir.mp3

082-Al-Infithaar.mp3

083-Al-Muthaffifin.mp3

084-Al-Insyiqaaq.mp3

085-Al-Buruuj.mp3

086-Ath-Thaariq.mp3

087-Al-Alaa.mp3

088-Al-Ghaasyiyah.mp3

089-Al-Fajr.mp3

090-Al-Balad.mp3

091-Asy-Syams.mp3

092-Al-Lail.mp3

093-Adh-Dhuhaa.mp3

094-Alam-Nasyrah.mp3

095-At-Tiin.mp3

096-Al-Alaq.mp3

097-Al-Qadr.mp3

098-Al-Bayyinah.mp3

099-Al-Zalzalah.mp3

100-Al-Aadiyaat.mp3

101-Al-Qaariah.mp3

102-At-Takatsur.mp3

103-Al-Ashr.mp3

104-Al-Humazah.mp3

105-Al-Fil.mp3

106-Al-Quraisy.mp3

107-Al-Mauun.mp3

108-Al-Kautsar.mp3

109-Al-Kaafirun.mp3

110-An-Nasr.mp3

111-Al-Lahab.mp3

112-Al-Ikhlas.mp3

113-Al-Falaq.mp3

114-An-Naas.mp3

687.97 KB
91.01 MB
47.88 MB
61.88 MB
44.22 MB
41.46 MB
52.48 MB
18.92 MB
36.3 MB
24.54 MB
25.85 MB
24.08 MB
12.69 MB
9.73 MB
9.37 MB
23.84 MB
19.76 MB
19.41 MB
13.78 MB
18.93 MB
15.88 MB
19.15 MB
15.62 MB
19.73 MB
13.55 MB
18.99 MB
16.02 MB
20.69 MB
14.65 MB
11.42 MB
7.26 MB
4.72 MB
19.54 MB
12.61 MB
12.06 MB
10.9 MB
12.74 MB
10 MB
16.47 MB
17.18 MB
12.15 MB
12.58 MB
12.17 MB
5.1 MB
6.32 MB
8.78 MB
7.91 MB
7.85 MB
4.48 MB
4.94 MB
4.76 MB
4.67 MB
5.03 MB
5.26 MB
6.02 MB
6 MB
7.93 MB
7 MB
6.9 MB
5.55 MB
3.67 MB
2.09 MB
2.35 MB
3.01 MB
3.97 MB
3.47 MB
4.6 MB
4.49 MB
4.88 MB
3.78 MB
3.59 MB
3.88 MB
2.98 MB
3.63 MB
2.24 MB
3.89 MB
3.08 MB
2.82 MB
2.69 MB
2.28 MB
1.44 MB
1.18 MB
2.34 MB
1.5 MB
1.56 MB
999.59 KB
1.32 MB
1.67 MB
2.17 MB
1.28 MB
984.69 KB
1.18 MB
750.87 KB
398.66 KB
583.34 KB
1.07 MB
491.37 KB
1.59 MB
640.26 KB
726.6 KB
648.6 KB
596.76 KB
302.75 KB
567.79 KB
438.31 KB
368.09 KB
456.5 KB
210.41 KB
380 KB
342.41 KB
380.47 KB
218.94 KB
368.94 KB
441.87 KB

Sumber: https://islamdownload.net/124513-murottal-quran-30-juz-abdullah-al-juhani.html
Oldest Post
PERHATIAN! Jika saat download terdapat link error, terutama pada link yang mengarah ke islamiques maka bisa diubah linknya menjadi http bukan https, untuk masalah lain atau pertanyaan bisa berkomentar pada kolom dibawah ini.
Buka Komentar